Top

Marcel Contier tworząc markę La Biosthétique, opierał się na filozofii i wartościach, które po dzień dzisiejszy są jej punktem wyjścia: życie i piękno, bios i estetyka. Do tematu piękna podchodzimy więc holistycznie w oparciu o The Culture of Total Beauty. Mając na uwadze dobro naszej planety, poszliśmy o krok dalej i rozwinęliśmy Culture of Total Responsibility.

Bo to właśnie natura jest naszym bogactwem, które zapewnia nam to, co najważniejsze – składniki naszych produktów, które zbieramy ręcznie.

Uważamy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę. Właśnie dlatego potrzebujemy podjąć razem działania niezbędne do jej ocalenia. W tym mające na celu ochronę klimatu i ograniczanie emisji dwutlenku węgla – jednego z głównych czynników globalnego ocieplenia.
Jako marka La Biosthetique od 2020 roku jesteśmy Firmą Neutralna Dla Klimatu:
1. Obliczyliśmy całą generowaną przez nas emisję CO2.
2. Zredukowaliśmy emisję tam, gdzie było to możliwe.
3. Nieuniknione emisje kompensujemy w ramach programu klimatycznego we współpracy z ClimatePartner.
La Biosthetique zachęca współpracujące salony fryzjerskie do udziału w projekcie Salon Neutralny Dla Klimatu. Daje on wspaniałe możliwości do tego, aby chociaż częściowo zrekompensować szkody, które wszyscy spowodowaliśmy, bo uważamy że fryzjerzy mogą  w ten sposób inspirować Klientów do podejmowania świadomych działań w zakresie ochrony klimatu.

100% ekologiczne źródła energii

Od 2008 r. w naszej siedzibie głównej i zakładzie produkcyjnym w Pforzheim (Niemcy), używamy wyłącznie certyfikowanych naturalnych źródeł energii wodnej. W związku z tym zmniejszamy emisję CO2 o 350 ton rocznie.

90% naturalne pochodzenie

Zgodnie z filozofią, La Biosthetique dąży do rozwoju jakości oraz procesów produkcji z wykorzystaniem tylko i wyłącznie naturalnych składników najwyższej jakości. W 2018 r. 90% składników użytych w Pforzheim (Niemcy) – było pochodzenia naturalnego zgodnie z ISO 16128: 2017.

100% nietestowane na zwierzętach

La Biosthetique nigdy nie testowała swoich produktów na zwierzętach. W 2004 r. testy na zwierzętach zostały zakazane w UE. Wspieramy tę decyzję prawną i jesteśmy przekonani, że możemy rozwijać nasze produkty bezpiecznie i skutecznie bez takich praktyk.

100% odpowiednia praktyka wytwarzania

Od ponad pół wieku istnienia La Biosthetique opracowuje i produkuje kosmetyki najwyższej jakości. 100% naszych produktów wytwarzanych jest na bazie zasady Good Manufacturing Practice (GMP) zgodnie z DIN EN ISO 22716: 2007. Dzięki temu spełniane są najwyższe standardy jakości, które osiągamy dzięki ciągłym szkoleniom pracowników oraz najnowocześniejszej technologii.

100% naturalne opakowanie

Kluczową rolę odgrywa dla nas również odpowiednie opakowanie, dlatego przy współpracy z zewnętrznymi firmami badamy możliwości ich recyklingu. Ponadto wspieramy uznawane na całym świecie projekty ochrony klimatu.

100% certyfikowany olej palmowy

La Biosthetique jest członkiem Roundtable on Sustain –able Palm Oil (RSPO). 100% oleju palmowego, oleju z ziaren i składników pochodnych, których używamy certyfikowane jest właśnie przez RSPO.

100% testowane dermatologicznie

Produkty La Biosthetique są testowane przez renomowane instytuty dermatologiczne zgodnie z europejskimi dyrektywami kosmetycznymi. Oferujemy wyłącznie produkty z „bardzo dobrą” lub „dobrą” oceną jakości.

100% dostawy naturalne dla klimatu

Od 20 lat stosujemy całkowicie biodegradowalne produkty do ochrony naszych produktów. Nasze opakowania pochodzą ze zrównoważonego leśnictwa, a wysyłka naszych paczek jest neutralna dla klimatu.

100% Botanique

Nasza naturalna oferta kosmetyków Botanique posiada certyfikat 100% Wegańskie. Zawiera wyłącznie naturalne perfumy, jest wolna od parabenów, silikonów, olejów mineralnych, siarczanów i alkoholi.

Teraz i w przyszłości

Razem z naszymi partnerami mamy silną chęć i zdolność do zmiany na lepsze. W związku z tym współpracując z zewnętrznymi konsultantami ulepszyliśmy naszą politykę zrównoważonego rozwoju na każdym poziomie – od rozwoju produktu do codziennych decyzji w salonach.

Naszym celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej i łączenie sił w trosce o dobro klimatu, aby przyszłym pokoleniom żyło się lepiej i bezpieczniej.

Jesteśmy z tego dumni!

1. Jak działa projekt ochrony klimatu?

Projekty ochrony klimatu mają na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, np. poprzez zalesianie lub wykorzystanie energii odnawialnych. Niezależne organizacje, takie jak TÜV, SGS, PwC itp., kontrolują dokładną redukcję gazów. Operator projektu może finansować projekt poprzez sprzedaż certyfikowanych redukcji emisji. Projekt ochrony klimatu zapewnia pełną przejrzystość: offset emisji można zidentyfikować za pomocą numeru identyfikacyjnego (ID).

2. Jak oblicza się ślad ekologiczny CO2 dla salonu fryzjerskiego?

Ślad ekologiczny jest najbardziej znaną metodą pokazania własnej emisji. Wszystkie emitowane gazy cieplarniane są przeliczane na wartość ekwiwalentu CO2 i sumowane w jedną wartość. Ponieważ proces ten
jest bardzo czasochłonny i wymaga wielu informacji o salonie, uprościliśmy ten proces z pomocą ClimatePartner.
Do obliczeń potrzebna jest tylko powierzchnia salonu w metrach kwadratowych, liczba pracowników, w tym właściciel, jak również informacja o tym, czy obecnie Twój salon korzysta z energii ekologicznej. Twój ślad jest następnie obliczany na podstawie badania przeprowadzonego na 50 salonach, które jest połączone w tle.

3. Jaka jest opłata dla salonu za przystąpienie do projektu?

Oto kilka przykładów, przy założeniu, że żaden z salonów nie działa w oparciu o energię ekologiczną:
Salon 1: 40 m2 – 2 pracowników ok. 5 ton CO2 = 60 Euro (273 PLN)
Salon 2: 70 m2 – 4 pracowników – ok. 9 ton CO2 = 110 Euro (455 PLN)
Salon 3: 50 m2 – 10 pracowników, ok. 20 ton CO2 = 240 Euro (1092 PLN)

4. Ile CO2 jest kompensowane z mojej opłaty w ramach projektu "Salon neutralny dla klimatu"?

Dla wszystkich salonów zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt offsetowy “Ochrona lasów w tropikalnych lasach deszczowych Madre des Dios w Peru”. Lasy magazynują CO2, a lasy tropikalne nawet bardzo dużo.
Dla “uznanych projektów ochrony klimatu” istnieją trzy metody tworzenia lub wspierania lasów jako magazynów CO2:
– Ponowne lub pierwsze zalesianie.
– Zrównoważona gospodarka leśna: pozyskuje się tylko tyle drewna, ile może się odrosnąć.
– Finansowa kompensacja dla regionu w celu ochrony lasów jako magazynów węgla (projekty REDD+).
Salon neutralny dla klimatu – FAQ | Strona 1 z 2
Realizator projektu musi również zadbać o to, aby obszary te nie były ponownie poddawane wylesianiu.
Standardy dla projektu ochrony klimatu: Verified Carbon Standard ( VCS ), CCBS Gold Level. Verified Carbon Standard (VCS) – opis:
Redukcje emisji z certyfikowanych projektów VCS muszą być rzeczywiste, mierzalne, dodatkowe, trwałe, niezależnie zweryfikowane, konserwatywnie oszacowane, jednoznacznie ponumerowane i przejrzyście wymienione. Cele certyfikacji VCS spełniają kryteria i wymagania Protokołu z Kioto.

5. Jaka część mojej opłaty jest faktycznie wykorzystywana?

Twoja opłata jest wykorzystywana do zrównoważenia całkowitej emisji CO2 przez salon fryzjerski. Poniżej przedstawiamy kategorie, na które przeznaczana jest Twoja opłata:
– 28% przeznaczane jest na projekty społeczne, takie jak wspieranie regionu.
– 25% jest przeznaczone na ochronę bioróżnorodności w regionie Amazonii.
– 30% przeznacza się na monitoring i ochronę.
– 17% przeznacza się na kontrolę i certyfikację.
Wszystkie koszty produkcji są pokrywane przez La Biosthétique. Poprzez swoją opłatę roczną przyczyniasz się do pokrycia kosztów bieżących projektu klimatycznego “Ochrona lasów w Madre de Dios, Peru”.

6. Dlaczego projekt wspiera ochronę siedlisk przyrodniczych za granicą, a nie regionalnych?

Projekty regionalne chronią naturalne siedliska przyrodnicze, takie jak lokalne lasy czy Alpy. Są ważne dla przystosowania się do zmian klimatu. Projekty realizowane w Niemczech, Austrii i Szwajcarii na ogół nie
obejmują certyfikowanej redukcji emisji, ponieważ osiągnięte w ramach nich oszczędności nie mogą zostać wykorzystane do kompensacji gdzie indziej: Oszczędności osiągnięte w UE mają zazwyczaj bezpośredni
wpływ na emisję dwutlenku węgla w danym kraju, a tym samym przyczyniają się do osiągnięcia celów klimatycznych tego kraju i UE.
Dlatego nie mogą być certyfikowane jako dodatkowe oszczędności na kompensację CO2 w ramach dobrowolnej ochrony klimatu.

7. Czy "kupuję swoją wolność" za tę roczną opłatę w ramach projektu?

Oczywiście, głównym celem każdego człowieka powinno być unikanie emisji gazów cieplarnianych. Ale bez względu na to, jak bardzo zredukujesz emisje, zawsze będziesz powodować pewną ilość emisji resztkowych. Możesz je zrekompensować, wspierając uznany projekt ochrony klimatu. W ten sposób Państwa salon stanie się
“neutralny dla klimatu”. Obok unikania i redukcji emisji, kompensacja emisji CO2 jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku kompleksowej ochrony klimatu